Slachthuizen houden zich meestal aan wetgeving, maar hygiëne kan beter

hygiene-slachthuizen
25 september 2017|
Milja Ligtermoet
Roodvleesslachthuizen houden zich over het algemeen goed aan de wet- en regelgeving. Dat blijkt uit de 2e naleefmonitor roodvleesslachthuizen van de NVWA. Roodvleesslachthuizen houden zich bezig met de slacht van runderen, paarden, varkens, schapen en geiten.

Hygiëne karkassen kan beter

Wel hebben inspecteurs van de NVWA in de eerste helft van 2017 vaker verontreiniging van karkassen tijdens het slachtproces en de eindcontrole geconstateerd dan in 2016. Een klein aantal grote slachthuizen scoort slecht op dit gebied. Middelgrote en kleine slachthuizen hebben juist beter gescoord op dit punt. De hygiëne van karkassen blijft een aandachtspunt van de NVWA en er volgen maatregelen als de normen worden overschreden. 

Wetgeving

Slachthuizen zijn zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Uit de naleefmonitor blijkt dat bedrijven dit ook steeds vaker uit zichzelf doen. De hygiëne tijdens het slachtproces en tijdens de eindcontrole is echter wel een punt dat aandacht behoeft. Dat kan bijvoorbeeld door een meer flexibele slachtsnelheid te hanteren. Slachthuizen kunnen ook zelf controleren op verontreiniging van het eindproduct en zelfstandig corrigerende maatregelen nemen.

Infographics

Om een goed beeld te geven van de naleving op het gebied van hygiënisch werken en dierenwelzijn, heeft de NVWA verschillende infographics gepubliceerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen grote slachthuizen en kleine en middelgrote slachthuizen. Naar verwachting worden begin volgend jaar de bedrijfsnamen openbaar gemaakt in de naleefmonitor.
NVWA

Laatste nieuws

Richtsnoeren voor betere aanpak bij levensmiddelen van tweevoudige kwaliteit

Richtsnoeren voor betere aanpak bij levensmiddelen van tweevoudige kwaliteit

De Europese Commissie heeft richtsnoeren gepubliceerd die nationale autoriteiten kunnen helpen bij de toepassing van de levensmiddelen- en consumentenwetgeving van de EU op producten van tweevoudige kwaliteit.
Afspraken over Europese aanpak voedselfraude

Afspraken over Europese aanpak voedselfraude

Naar aanleiding van de fipronilcrisis hebben lidstaten van de Europese Unie en de Europese Commissie 19 concrete afspraken gemaakt om toekomstige gevallen van voedselfraude op Europees niveau aan te pakken.
Slachthuizen houden zich meestal aan wetgeving, maar hygiëne kan beter

Slachthuizen houden zich meestal aan wetgeving, maar hygiëne kan beter

Roodvleesslachthuizen houden zich over het algemeen goed aan de wet- en regelgeving. Dat blijkt uit de 2e naleefmonitor roodvleesslachthuizen van de NVWA. Roodvleesslachthuizen houden zich bezig met de slacht van runderen, paarden, varkens, schapen en geiten.

Meer nieuws

 

Inloggen